Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zespołem – podniesiesz swoje rzeczywiste kompetencje przywódcze zwiększające skuteczność w zarządzaniu ludźmi. Zrób to po to, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Poznaj m.in. metody budowania zespołów, motywowania, delegowania i egzekwowania zadań, a także sposoby kształtowania wizerunku autorytetu.

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe.

Od Pracowników możesz wymagać tyle, ile sam inwestujesz w niego jako menedżer.

Cele szkolenia:

  • Rozwój kompetencji i motywowaniu pracowników oraz zwiększaniu ich integracji z organizacją, którą tworzą
  • Zbudowanie zwycięskich zespołów
  • Doskonalenie umiejętności przywódczych – integrowanie zespołu, motywowanie do wzajemnej współpracy, rozwiązywanie konfliktów grupowych, budowanie własnego autorytet
  • Wzrost umiejętności interpersonalnych – nawiązywanie kontaktu, budowanie pozytywnych relacji, poprawa kompetencji w zakresie tzw. aktywnego słuchania, asertywność
  • Podnoszenie kompetencji menedżerskich – planowanie, kontrolowanie, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, coaching i mentoring, zarządzanie czasem
  • Doskonalenie umiejętności sprzedażowych – kontakt, analiza potrzeb, umiejętność zadawania pytań, stosowanie parafrazy w rozmowie handlowej, finalizacja transakcji
  • Wzmocnienie swojej pewność siebie, szacunku dla samych siebie i swoich zespołów
  • Uświadomienie własnego stylu zarządzania i kierunku zmian, do którego należy dążyć, aby pracować bardziej sprawie
  • Poznanie prostych i sprawdzonych wzorców, strategii nawiązywania uczciwych i bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, które budują autorytet w naturalny, oparty na szacunku sposób, bez uciekania się do siły, wynikającej tylko i wyłącznie z hierarchii i nadanej władzy
  • Poznanie i trening użytecznych narzędzi nawiązywania kontaktu – wielowymiarowe dopasowanie, systemy reprezentacji, sztuka zadawania właściwych pytań, umiejętność użycia parafrazy w celu identyfikacji potrzeb i wartości rozmówcy

Każdy menedżer może i powinien się rozwijać w zakresie wyżej wymienionych obszarów, ponieważ jego rozwój wyznacza maksymalny poziom rozwoju organizacji, którą kieruje.