Efektywna sprzedaż nie polega tylko na usłyszeniu tego, co Klient mówi i sprzedaniu mu tego, ale także na umiejętności dostrzeżenia innych potrzeb Klienta, także tych, z których Klient nie zdaje sobie jeszcze sprawy.

Szkolenie z EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY to możliwość zdobycia umiejętności wykorzystywania różnych metod i technik przyczyniających się do odkrywania ukrytych potrzeb Klienta jak i nawiązywania z nim pozytywnych relacji. Nasze szkolenia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z techniką sprzedawania i oferowania produktów. Prowadzenie i zamykanie procesu sprzedaży oraz techniki utrzymania długofalowych relacji z klientami. Sprzedaż i praca z klientami wymaga szczególnego podejścia i kompetencji interpersonalnych. Podczas zajęć warsztatowych trenerzy opowiedzą o niezbędnych narzędziach do realizacji celów sprzedażowych, przedstawią korzyści dla firmy i korzyści dla samych pracowników. Szkolenie oparte jest na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Podczas warsztatów wykorzystujemy interaktywne techniki aktywizujące uczestników, m.in. burze mózgów, dyskusje i gry symulacyjne. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń nie tylko zdobywają cenne umiejętności, które pomagają w życiu zawodowym , ale i świetnie się przy tym bawią, a czas spędzony na szkoleniu to czysta przyjemność.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności komunikowania się i unikania błędów w komunikacji z klientem
 • Efektywne stosowanie poszczególnych technik sprzedaży
 • Nauka prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • Zdobycie umiejętności przygotowania się do prowadzenia rozmów przez telefon
 • Nauka pozyskiwania informacji o kliencie
 • Nabycie umiejętności stosowania języka korzyści
 • Wypracowanie efektywnych standardów w obsłudze klienta
 • Nabycie umiejętności podnoszenia i udoskonalania jakości obsługi klienta
 • Nabycie umiejętności budowania trwałych i pozytywnych relacji z klientem
 • Nabycie umiejętności budowania kontaktu i porozumienia
 • Nabyci umiejętności dostosowania ofert do indywidualnych potrzeb klienta
 • Zdobycie umiejętności pozyskiwania klienta

Korzyści dla firmy:

 • Wzrost jakości obsługi Klientów
 • Wzrost wyników sprzedaży
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych handlowców
 • Zmniejszenie liczby reklamacji
 • Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Klientów
 • Wzmocnienie postawy pro-klienckiej
 • Wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
 • Uzyskanie pożądanego wizerunku firmy
 • Zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników
 • Łatwiejsze dostrzeganie potrzeb klientów – szybsze dostosowanie oferty do rynku

Korzyści dla uczestnika:

 • Wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta
 • Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji
 • Będą potrafili diagnozowania potrzeby Klienta
 • Unikać trudnych sytuacji podczas rozmów z Klientami
 • Skutecznie reagować w trudnych sytuacjach
 • Zdobędą umiejętność dostrojenia się do typu Klienta
 • Reagować na atak i krytykę
 • Zdobędą umiejętności sprzedaży komplementarnej
 • Poznają techniki posługiwania się językiem korzyści indywidualnych Klientów
 • Będą potrafili rozwijać umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje podczas sprzedaży
 • Będą używać właściwych argumentów niezdecydowanych
 • Zdobędą praktyczną wiedzę, jak poprowadzić i finalizować transakcje:
 • Zwiększy się ilość finalizowanych transakcji
 • Znajdą odpowiedź na pytanie: Jak prowadzić rozmowy z trudnym klientem?

Grupa docelowa:

 • Pracowników działu obsługi klienta i działu sprzedaży,
 • Handlowców różnych branż , sprzedawców usług, osób odpowiedzialnych za proces sprzedaży
 • Kadry zarządzającej
 • Właścicieli firmy