To obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność Klientów. Klienci wracają ponieważ byli dobrze obsłużeni a ich potrzeby zostały zrozumiane i zaspokojone.

Szkolenie dla osób pracujących w działach wyspecjalizowanych i ukierunkowanych na obsługę klienta. Dobry pomysł, aby wyszlifować swoje umiejętności i zyskać merytoryczną i praktyczną przewagę nad konkurencją. Szkolenia przynoszą korzyści dla firmy, jak i dla samych pracowników. Pracodawca wysyłając swój dział na szkolenia udowadnia, ze zależy mu na rozwoju pracowników. Z kolei pracownik rewanżuje się większym zaangażowaniem w pracy.

Umiejętności związane z zakresem obsługi klienta, w tym techniki i narzędzia sprzedaży to podstawowy element, dzięki któremu można zbudować pozytywne i długotrwałe relacje klientami. A docelowo podnieść prestiż i satysfakcję ze współpracy z Państwa firmą. Nasze Szkolenia zwiększyć efektywność komunikacji w rozmowach z klientami oraz będą podstawą do wypracowania fachowych umiejętności związanych ze standardami sprzedaży.

Profesjonalizm, wysoka jakość, zajęcia interaktywne oraz wymiana doświadczeń – to cechy, które wyróżniają Nasze Szkolenia. Obsługa klienta oraz doskonalenie umiejętności z tym związanych, analiza doświadczeń uczestników szkoleń gwarantują, że nabyte umiejętności i wiedza korzystnie wpłyną na komunikację z klientem i poprawę wizerunku sprzedawcy.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności budowania pozytywnego kontaktu z klientem
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych z klientem
 • Nabycie umiejętności identyfikowania potrzeby klienta
 • Nabycie umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • Doskonalenie umiejętności prezentacji Klientowi produktu, oferty, promocji przy wykorzystaniu znajomości etapów i zasad prowadzenia rozmowy handlowej
 • Nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści
 • Przygotowanie do wypracowania standardów zachowań sprzedawcy
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Wypracowanie umiejętności radzenie sobie w obiekcjami klienta, odpowiadanie na pytania, wyjaśnienie wątpliwości
 • Nabycie większej pewności siebie w kontakcie z klientem

Korzyści

Uczestnicy po przebytym szkoleniu:

 • Będą rozpoznawać potrzeby klientów
 • Będą potrafili prowadzić i zamykać proces sprzedaży
 • Będą znali techniki sprzedaży, nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na dopasowanie własnych zachowań do zachowań klienta
 • Będą potrafili skutecznie komunikować się podczas rozmowy telefonicznej i spotkania z klientem
 • Będą sprawniej odnajdywać się w sytuacjach nagłych, niezaplanowanych i kryzysowych
 • Będą odczuwać mniejszy stres związany z pracą i stają się na niego bardziej odporni
 • Będą sprawniej odnajdywać się w sytuacjach nagłych, niezaplanowanych i kryzysowych

Korzyści dla Firmy:

 • Pracownicy wykonują większą ilość pracy w tych samych ramach czasowych co przed szkoleniem
 • Poprawi się u Kadry koncentracja na ważnych celach i zadaniach
 • Poprawia się komunikacja pomiędzy pracownikami
 • Poprawia się jakość pracy
 • Twoja Firma udoskonala produkt/usługę dla klienta
 • Firma traktowana jest przez klientów jako solidna i niezawodna
 • Wzrost wyników sprzedażowych
 • Wzrasta Jakość pracy, firma jest w stanie realizować bardziej ambitne cele
 • Wzrasta efektywność i konkurencyjność firmy

Grupa docelowa:

 • Pracowników działu obsługi klienta i działu sprzedaży,
 • Handlowców różnych branż , sprzedawców usług, osób odpowiedzialnych za proces sprzedaży
 • Kadry zarządzającej
 • Właścicieli firm