Dlaczego warto z nami współpracować?

Umiejętności związane z zakresem obsługi klienta, w tym techniki i narzędzia sprzedaży to podstawowy element, dzięki któremu można zbudować pozytywne i długotrwałe relacje klientami. A docelowo podnieść prestiż i satysfakcję ze współpracy z Państwa firmą. Nasze Szkolenia zwiększyć efektywność komunikacji w rozmowach z klientami oraz będą podstawą do wypracowania fachowych umiejętności związanych ze standardami sprzedaży.
Obsługa klienta
Efektywna sprzedaż
Motywacja

Trener sprzedaży Monika Rudnik

Nasze szkolenia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z techniką sprzedawania i oferowania produktów. Prowadzenie i zamykanie procesu sprzedaży oraz techniki utrzymania długofalowych relacji z klientami. Sprzedaż i praca z klientami wymaga szczególnego podejścia i kompetencji interpersonalnych.

Oferta naszej firmy

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową wspierającą rozwój firm i organizacji, przez strategiczne działania, zwiększenie efektywności i kształtowanie umiejętności społecznych, osobistych i zawodowych. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, które mają na celu rozwijanie strategii, wiedzy, umiejętności oraz właściwych postaw. Szczególnie nacisk kładziemy na wymierne korzyści wynikające ze współpracy z nami i wzbudzanie motywacji do lepszego, pełniejszego wykorzystania posiadanego potencjału: indywidualnego i organizacyjnego.
Obsługa klienta
Umiejętności związane z obsługą klienta, w tym techniki i narzędzia sprzedaży to podstawowy element, dzięki któremu można zbudować pozytywne i długotrwałe relacje klientami.
Efektywna sprzedaż
Nasze szkolenia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z techniką sprzedawania i oferowania produktów, prowadzenie i zamykanie procesu sprzedaży.
Motywacja
Celem szkolenia z motywacji jest poprawa świadomości i umiejętności reakcji poprzez przemyślenie działań. Nasze szkolenie skierowane jest dla wszystkich handlowców.
Wyszkolonych pracowników
Wykonanych szkoleń
Zadowolonych klientów

Kontakt w sprawie domków

email-Wiecejsprzedaj@gmail.com  
Adres
Jaworzno
Kontakt
E-mail: Mrudnik.trener@gmail.com Phone: +48 535 566 755