Dla wielu z Nas zdrowie i życie są najcenniejszymi wartościami. Jednak statystyki pokazują, że w pracy często o nich zapominamy. Szkolenia BHP nie muszą być nudne, mogą dać Ci praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą chronić Twoje zdrowie.

Zgodnie z prawem, Pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który ma odpowiednią wiedzę i umiejętności zakresu BHP. Szkolenie wstępne oraz instruktaż danego stanowiska zapewnia pracodawca przed dopuszczeniem do pracy. Celem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest przedstawienie pracownikom zasad wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezagrażający sobie i innym współpracownikom. Dobrze przeszkolony pracownik będzie umiał dostrzegać zagrożenia w miejscu pracy i odpowiednio na nie reagować.

Grupa docelowa szkolenia:

Oferta szkoleń kierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych

 • tych, które potrzebują pomocy doraźnej (np. szkolenia BHP, protokół powypadkowy, analiza ryzyka zawodowego
 • tych, które zatrudniają powyżej 10 pracowników i w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy (Art. 237/11) w przedsiębiorstwach tych pracodawcy zobowiązani są utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy

Proponujemy Państwu pełen zakres służby BHP zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopad 2004, stanowiący bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku pracodawców, polegającego na utworzeniu „Zewnętrznej służby BHP”

Szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne – Instruktaż ogólny
 • Szkolenie okresowe
 • Szkolenie danego stanowiska
 • Instruktaż ogólny pracodawcy

Preferowane Usługi

 • Opracowanie oceny Ryzyka zawodowego
 • Opracowanie instrukcji danego stanowiska
 • Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki
 • Opracowanie programu szkolenia
 • Instrukcja BHP
 • Stała obsługa BHP zakładu pracy