Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania, to wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar atrybutowy. Motywacja to proces, który ukierunkowuje działania jednostki do osiągnięcia określonego wyniku, nazywanego celem.

Proces ten składa się z pojedynczych motywów:

 • Wzbudzanie energii
 • Ukierunkowywanie energii na cel
 • Umiejętność selekcji odpowiednich bodźców
 • Kontynuowanie czynności w oparciu o bodźce które ją zaczęły
 • Pobudzenie emocjonalne

Celem szkolenia z motywacji jest poprawa świadomości i umiejętności reakcji poprzez przemyślenie działań. Nasze szkolenie skierowane jest dla handlowców, którzy poszukują ciągłego samodoskonalenia, odczuwają potrzebę rozwoju umiejętności i zdolności jak również dla kadry zarządzającej.

Szkolenie to oparte jest na dwóch filarach. Motywacji wewnętrznej pracownika czyli self- coachingu oraz motywacji zewnętrznej czyli wzbudzaniu potrzeb poprzez stosowanie odpowiednich nagród i kar. W polskich przedsiębiorstwach, coraz częściej, zaczyna być dostrzegane znaczenie bodźców pozapłacowych, które nie tylko motywują do wydajniejszej pracy, ale także pozwalają na zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników. Gratyfikacje pozafinansowe skuteczniej i szybciej integrują pracowników z zarządem firmy oraz tworzą przyjacielską atmosferę w miejscu pracy.

Pozafinansowe motywowanie pracownika polega głównie na użyciu wszelkich nieekonomicznych metod, które pozytywnie wpłyną na stosunek pracownika do

wykonywanej pracy. Wielu pracowników oczekuje, oprócz godziwej płacy, potwierdzenia swojej wartości, zadowolenia z pracy, zaspokojenia aspiracji zawodowych, a także zapotrzebowania na swoją działalność.

Korzyści dla uczestników:

 • Dowiesz się jak kształtują się Twoje przekonania i wartości
 • Jak przekonania i wartości wpływają na wydajność w pracy
 • Jak wpływać na zmianę przekonań i przyzwyczajeń
 • Jakie elementy decydują o wydajności
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest self- coaching
 • Dowiedzą się jakie są techniki coachingu i jakie efekty może przynieść
 • Poznają techniki motywacji dla pracowników

Grupa docelowa:

 • Pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży,
 • Handlowcy różnych branż , sprzedawcy usług, osoby odpowiedzialne za proces
 • sprzedaży
 • Kadra zarządzająca
 • Właściciele firm