Podnieś zawodową skuteczność!

Zdobywaj nowych, utrzymuj dotychczasowych klientów

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi,
aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Sokrates

Funkcjonujemy w czasach, w których coraz trudniej pozyskać nowych i utrzymać dotychczasowych klientów. Coraz większa podaż oraz upodabnianie się produktów sprawia, że Twoją przewagę konkurencyjną stanowią przede wszystkim umiejętności handlowe. Profesjonalizm, wiedza oraz zaangażowanie decydują o Twoim sukcesie.

Od wielu lat realizujemy projekty szkoleniowe i doradcze dla sieci sprzedażowych. Nasze programy wykorzystują doświadczenie biznesowe - wszyscy mamy „korzenie sprzedażowe”, najnowszą wiedzę oraz informacje z rynku.

Akademię Sprzedaży dedykujemy handlowcom. W jej ramach definiujemy najważniejsze umiejętności i pomagamy w ich rozwoju. Dostarczamy praktyczne rozwiązania oraz narzędzia gotowe do natychmiastowego zastosowania.

Struktura szkoleń dla Handlowców w ramach Akademii Sprzedaży

Projekt realizujemy etapowo. Dajemy możliwość spojrzenia na wykonywaną pracę z innej perspektywy, rewitalizujemy siły handlowców. Dostarczamy narzędzi do świadomej i skutecznej sprzedaży.

Wartością dodaną jest możliwość przygotowania profilu kompetencyjnego handlowca / doradcy klienta do wykorzystania zarówno w procesie rekrutacji jak i planowania ścieżki rozwoju.

Rozwijaj kompetencje,
buduj warsztat pracy,

bądź odważny!

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Philip Wylie

Bycie handlowcem jest trudniejsze niż się większości ludzi wydaje.
Dobry handlowiec sprzedaje przede wszystkim swój własny wizerunek oraz korzyści, jakie uzyska klient z zakupu towaru czy usługi przez niego oferowanych.

Programy szkoleniowe dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań naszych Uczestników. Bierzemy pod uwagę zarówno ich wiedzę jak i doświadczenie praktyczne.

Opierając się na tych dwóch zmiennych wyróżniliśmy cztery główne typy handlowców:

Debiutant

Debiutant

Od pierwszego dnia pracy pracownik działu handlowego staje przed wyzwaniami związanymi z poznaniem firmy, jej kultury, struktury, zespołu, strategii oraz celów biznesowych. Rozpoczyna się czas nauki i pozyskiwania wiedzy o produktach, kanałach dystrybucji jak również rozwijanie kompetencji sprzedażowych. Może je pozyskiwać wykorzystując kilka możliwości: własne doświadczenia w codziennej pracy, rady i wskazówki kolegów, coaching przełożonego, szkolenia wewnętrzne.

Wzrost kompetencji merytorycznych, a tym samym wyższy poziom skuteczności w sprzedaży może uzyskać poprzez udział w projektach rozwojowych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

EIRK wspiera debiutantów w rozwoju kompetencji sprzedażowych poprzez ich udział w cyklu warsztatów realizowanych w ramach programu „Akademia Sprzedaży”. Podczas zajęć uczestnicy otrzymują pakiet narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w praktyce, poznają i ćwiczą techniki zwiększające skuteczność sprzedaży.

Debiutanci rozwijają umiejętności związane z poszukiwaniem nowych klientów, umawianiem spotkań, zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności planowania działań sprzedażowych, organizowania pracy własnej, poznają sposoby intensyfikowania kontaktów z klientami. Ćwiczą przygotowanie do rozmów handlowych oraz budowania pozytywnych relacji z klientami. Kreowanie postawy proaktywnej jest nieodzownym elementem procesu rozwojowego.

Adept

Adept

Proces uczenia się i poszerzania doświadczeń rośnie wraz z kolejnymi miesiącami intensywnej pracy. Handlowiec wykorzystuje w swojej praktyce zarówno wiedzę jak i pozyskane umiejętności. Adept sprawdza co „działa” a co wymaga dalszej, intensywnej pracy i doskonalenia. Zarówno sukcesy jak i popełnione błędy budują jego świadomość i chęć dalszego rozwoju.

W tym okresie wiedza, dzielenie się doświadczeniem z innymi w obszarze tworzenia bazy klientów, budowania i utrzymywania relacji biznesowych jest kluczem do dalszych sukcesów.
Koncentracja na rezultatach biznesowych, dostarczenie Klientom oczekiwanych rozwiązywań, obsługa posprzedażowa, mają ogromny wpływ na sukcesy Adepta.

Na tym etapie proponujemy udział w warsztatach rozwijających umiejętności budowania relacji z trudnym klientem, odświeżenie dobrych praktyk i technik komunikacyjnych w procesie sprzedaży, proponowania kreatywnych rozwiązań odpowiadających na indywidualne potrzeby klienta, finalizowanie procesu sprzedaży. Skuteczna argumentacja, techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu to tematy warsztatów kierowanych do Adeptów.

Praktyk

Praktyk

Wypracowane narzędzia, sprawdzone techniki, biegła komunikacja w procesie sprzedaży procentują. Świadomość mocnych stron handlowca jest duża, rośnie potrzeba kolejnych sukcesów ale wyzwania rynkowe, coraz wyższe cele biznesowe, czasami monotonia pracy powodują spadek motywacji. Również chęć wprowadzania kolejnych zmian związanych z nowymi zadaniami czy sposobami pracy, czyli kolejny wysiłek spotyka się z wewnętrznym oporem. Handlowiec potrzebuje wsparcia od swojego szefa i wzrostu automotywacji.

Praktykom dedykujemy warsztaty z zakresu: perswazji w biznesie, budowania i rozwijania efektywności osobistej i zawodowej, automotywacji. Wzrostowi kompetencji interpersonalnych powinno towarzyszyć pogłębianie kompetencji z zakresu trudnych negocjacji oraz cross i up sellingu.

Mistrz

Mistrz

Na tym etapie rozwoju handlowiec posiada bardzo duże doświadczenie biznesowe, merytoryczne i interpersonalne oraz i wysoki poziom zaangażowania. Samodzielność w pracy pozwala mu czuć się pewnie. Zazwyczaj jest dla siebie „sterem, żeglarzem, okrętem”. Pełni funkcję coacha i mentora dla innych, jest odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój nowozatrudnionych pracowników w sieci sprzedaży. To handlowiec, który „Sprzeda Eskimosowi lodówkę”.
Mimo to pracownik na tym etapie potrzebuje kolejnych inwestycji w swój rozwój. Najczęściej związane jest to z dookreślenie dalszej ścieżki kariery.

Aby określić Indywidualny Plan Rozwoju EIRK proponuje tej grupie handlowców udział procesie Development Center. Zachęcamy do udziału w takich programach jak:

  • Rewitalizacja sił handlowych
  • Trudne negocjacje
  • Wypracowanie i wdrożenie standardów sprzedaży i obsługi klienta
  • Skuteczne dzielenie się wiedzą

Sprzedaż jest najważniejsza,

bez niej Twoja firma nie może funkcjonować.

Jeżeli jesteś drugi, jesteś jedynie pierwszy w długiej kolejce przegranych.

Ralph Dale Earnhardt

Twoje sukcesy opierają się przede wszystkim na trwałych relacjach z klientami. Sprzedaż oparta na dbałości o interesy kupującego, tzw. „sprzedaż doradcza” daje gwarancje lojalności.

Dobry handlowiec to „mieszanka” zarówno kompetencji /wyuczonych umiejętności i wiedzy/, jak i cech osobowości i zdolności.

Motywacja i elokwencja na pewno wystarczą do roli początkującego przedstawiciela handlowego, jednak by być opiekunem kluczowych klientów czy szefem regionu trzeba czegoś więcej. Istnieje teza, że „każdy może być handlowcem”. Tak, pod warunkiem, że zaangażuje swój czas w zdobycie potrzebnej wiedzy i będzie stale doskonalił swoje umiejętności

Buduj skuteczność na mocnych stronach oraz świadomym treningu, bo to zagwarantuje Ci sukces.

Rozwój kompetencji sprzedażowych, silna motywacja, konsekwencja w działaniu, to obszary które rozwijamy w ramach naszych akademii, warsztatów a także realizując tzw. „on the job training”.
Kierujemy ofertę do Ciebie, ponieważ rozwijasz się, szukasz inspiracji, chcesz wzbogacić swoje doświadczenia o dobre praktyki naszych trenerów i konsultantów.

Wesprzemy Cię w świadomym planowaniu, właściwym dobraniu działań rozwojowych, co zapewnia Ci skuteczność w sprzedaży oraz zapobiegnie wypaleniu zawodowemu.

Dlaczego z nami:

  • Mamy już 18 lat doświadczeń w rozwoju kompetencji zespołów sprzedażowych.
  • Wypracowaliśmy skuteczne podejście procesowe do rozwoju zarówno handlowców jak i menedżerów.
  • Kierujemy się wartościami. Kluczowe to: etyka zawodowa, rzetelność i troska o interesy Klienta.
  • Jesteśmy praktykami. Wszyscy wywodzimy się z biznesu. Większość z nas przeszła wszystkie szczeble w sprzedaży - PH, KAM, RKS do DH.
  • Cechą zasadniczą naszych projektów jest połączenie pracy grupowej i koncentracja na indywidualnym rozwoju kompetencji każdego Uczestnika
  • Działamy zgodnie z maksymą „Zwycięzcy kreują swoje życie, nie czekają aż im się ono przydarzy”

Akademia Sprzedaży,

chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie +48 607 653 052 e-mail: szkolenia@eirk.pl
lub zostaw kontakt do siebie, oddzwonimy.

Dodatkowe informacje znajdziesz również na stronie internetowej eirk.pl

Rozwój to nasza pasja

z nami zwyciężysz!

Kim jesteśmy?

Od 18 lat Europejski Instytut Rozwoju Kadr realizuje projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze. Klienci cenią nas za skuteczność, kreatywność, wysokie kwalifikacje i otwartość na ich potrzeby. Znani jesteśmy z tego, że podejmujemy się trudnych, niestandardowych zadań. W efekcie przyczyniamy się do rozwoju i podnoszenia efektywności naszych Klientów.

W naszych szkoleniach każdego roku bierze udział średnio 3000 osób. W roku 2014 zrealizowaliśmy 274 dni szkoleniowe dla 3296 osób.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla menedżerów, handlowców i specjalistów. Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami przygotowując optymalne rozwiązania, pozwalające realizować cele biznesowe. Projekty szkoleniowe są prowadzone kompleksowo: od pełnej analizy, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, do wdrożenia wiedzy i umiejętności. Posumowanie każdego programu jest nieodłącznym etapem całego procesu. Każdorazowym celem naszego działania jest uzyskanie optymalnych korzyści przez Uczestników.

Nasi trenerzy to wybitni specjaliści. To praktycy, którzy posiadają najnowszą wiedzę i wysokie kompetencje trenerskie. Zawsze wspierają naszych Klientów w rozwijaniu osobistej i biznesowej skuteczności. Inspirują i motywują do rozwoju.

Europejski Instytut Rozwoju Kadr

ul. Apartamentowa 5/8,
02-495 Warszawa
tel. +48 607 653 052
e-mail: szkolenia@eirk.pl
www.eirk.pl

Ponieważ każdy temat dotyczący nas i naszej oferty może zostać rozwinięty i wzbogacony o dodatkowe szczegółowe informacje, prosimy o zadawanie pytań zarówno drogą elektroniczną jak i telefoniczną.